Naša advokátska kancelária je kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami zaoberajúca sa poskytovaním právnych služieb a právneho poradenstva predovšetkým v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a trestného práva. Medzi našu ústrednú agendu patrí aj súdne vymáhanie pohľadávok.

Tiež zabezpečujeme našim klientom sprostredkovanie finančných služieb v súlade s ich požiadavkami. Poskytujeme kompletný právny servis na vysokej úrovni v súlade so zásadami výkonu advokátskeho povolania.

Za najdôležitejšiu považujeme predovšetkým dôveru medzi klientom a advokátom pri právnom poradenstve v celom spektre obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.

Komplexnosť našich služieb sa prejavuje v tom, že naša advokátska kancelária spolupracuje s celým radom notárskych a exekútorských kancelárií ako aj so súdnymi znalcami, čím sa snaží odbremeniť svojho klienta a poskytnúť mu všestrannú právnu pomoc k jeho úplnej spokojnosti.
Profil   |    O nás   |    Kontakt

Copyright © 2004 - 2016 JUDr. Alena Glajchová,  design: gbiz